HROK

Programska podrška za HROK omogućava pripremu podataka o klijentima i kreditnim poslovima fizičkih i pravnih osoba koje je potrebno dostaviti u Hrvatski registar obaveza po kreditima (HROK). Pripremljeni podaci se mogu uvoziti u datoteku u TransUnion tabulatorski razgraničenom formatu (TUTDF).

Programska potpora omogućava:

  • potporu za povezivanje šifarnika u sustavu HROK sa šifarnicima u sustavu  HIBIS,
  • potporu za pripremu podataka o klijentima i kreditnim poslovima fizičkih i pravnih osoba koje je potrebno dostaviti u HROK i uvoz podataka u TUTDF datoteku,
  • pregled već pripremljenih podataka,

Također je omogućeno kreiranje TUTDF datoteke za podatke koji su pripremljeni, a još nisu poslani u sistem HROK.