Korespondenčno bančništvo

Obravnava korespondenčnih bank, ki niso kontokorentne banke (banka nima loro/nostro poslov z njimi).

Podprte so naslednje funkcionalnosti:

  • vodenje evidenc o vzpostavljeni korespondenčni mreži,
  • avtomatika usmerjanja odlivnih nalogov glede na vzpostavljeno korespondenčno mrežo,
  • možnost sklepanja zakladniških poslov (depoziti, arbitraže…) s korespondenčnimi bankami,
  • izmenjava sporočil o zaračunanih stroških.