Medbančni depoziti

Medbančni depoziti so namenjeni sklepanju in vodenju ter spremljanju medbančnih depozitov, tako s tujimi kot domačimi bankami. Depozit sklenemo z banko ali ga prejmemo od banke.