Međubankarski depoziti

Međubankarski depoziti namijenjeni su sklapanju i vodenju te praćenju međubankarskih depozita, tako sa stranim kao i s domaćim bankama. Depozit sklapamo s bankom ili ga primimo od banke.