Medbančni izvedeni finančni instrumenti

Izvedeni finančni instrumenti so instrumenti, ki so izpeljani iz osnovnega instrumenta; so pravice katerih cena je posredno ali neposredno odvisna od cene vrednostnega papirja, tujih valut, blaga ali višine obrestne mere.