Medbančni krediti

Medbančni krediti so namenjeni sklepanju in vodenju ter spremljanju medbančnih kreditov, tako s tujimi kot domačimi bankami. Kredit sklenemo z banko.