Medbančni ON depoziti pri BS

Medbančni depoziti so namenjeni sklepanju in vodenju ter spremljanju medbančnih depozitov z Banko Slovenije.

Programska potpora omogoča:

 • sklepanje depozitov / kreditov z domačimi in tujimi bankami,
 • podpora domače in tuje valute,
 • podpora nostro računov, loro računov ter poravnalnega računa,
 • izdelava ustreznih SWIFT sporočil (MT202, MT210 in MT320),
 • podpora SWIFT in Target2 sistemov,
 • omogočena kontrola 4 ali 6 oči,
 • možnost pretipkavanja podatkov pri verifikaciji in avtorizaciji,
 • avtomatska obdelava nalogov brez ročnih posegov do zapadlosti posla,
 • mesečno razmejevanje obresti,
 • razmejevanje obresti s stornacijo razmejenih obresti prejšnjega meseca ali doknjiževanjem,
 • pregled vseh nalogov in izpisi po različnih kriterijih (po datumu sklenitve, po datumu valute, po dealing banki,…),
 • pregled odprtih terjatev,
 • vsi aktivni depoziti se upoštevajo v pripravi denarnega toka,
 • različne vrste depozitov (čez noč, kratkoročni, dolgoročni).