Međubankarski ON depoziti

Međubankarski depoziti namijenjeni su sklapanju i vođenju te praćenju međubankarskih depozita s Narodnom Bankom

Programska potpora omogućava

 • sklapanje depozita / kredita s domaćim i stranim bankama,
 • potpora domaće i strane valute,
 • potpora nostro, loro te računa podmirivanja,
 • izrada odgovarajućih SWIFT poruka (MT202, MT210 i MT320),
 • potpora SWIFT i Target2 sustava,
 • omogućena kontrola 4 ili 6 očiju,
 • mogućnost pretipkavanja podataka prilikom verifikacije i autorizacije,
 • automatska obrada naloga bez ručnih intervencija do dospjelosti posla,
 • mjesečno razgraničavanje kamata,
 • razgraničavanje kamate sa storniranjem razgraničenih kamata prošlog mjeseca,
 • pregled svih naloga i ispisi po različnim kriterijima (po datumu sklapanja, po datumu valute, po dealing banci,…),
 • pregled otvorenih potraživanja,
 • svi aktivni depoziti uzimaju se u pripremi novčanog toka,
 • različne vrste depozita (preko noći, kratkoročni, dugoročni).