Medbančni prenosi

Medbančni prenosi so prenosi sredstev med kontokorentnimi računi ali med kontokorentnim računom in poravnalnim računom.

Programska podpora omogoča:

  • podpora domačih in tujih bank,
  • podpora domače in tuje valute,
  • podpora nostro računov in poravnalnega računa,
  • izdelava ustreznih SWIFT sporočil (MT202 in MT210),
  • podpora SWIFT in Target2 sistemov,
  • omogočena kontrola 4 ali 6 oči,
  • možnost pretipkavanja podatkov pri verifikaciji in avtorizaciji,
  • avtomatska obdelava nalogov brez ročnih posegov do zapadlosti posla,
  • pregled vseh nalogov in izpisi po različnih kriterijih (po datumu sklenitve, po datumu valute, po dealing banki,…),
  • vsi aktivni prenosi se upoštevajo v pripravi denarnega toka.