Računi bank

Podprti so računi bank za opravljanje plačilnega prometa s tujino. Spremljava in vodenje nostro kontokorentnih računov v državi in tujini.