Računi banaka

Poduprti su računi banaka za provođenje platnog prometa sa inostranstvom. Praćenje i vođenje nostro kontokorentnih računa u zemlji i inostranstvu.