Kontokorentni računi

Vodenje in spremljanje prometa na deviznih računih banke v tujini ali v državi.

Programska podpora omogoča:

  • prilive in odlive na računih kontokorentnih bank,
  • prenos sredstev med valutami v okviru banke, ki vodi račun,
  • prenos sredstev med bankami,
  • pregled pričakovanih prilivov in odlivov po bankah in valutah (denarni tok),
  • avtomatska primerjava prometnih postavk z izpiskom kontokoretne banke (MT950),
  • izdelava ustreznih SWIFT sporočil,
  • podpora S.W.I.F.T., TARGET2,
  • podpora domače in tuje valute,
  • vodenje terjatev do kontokorentnih bank.