LORO računi

Vodenje in spremljanje prometa na deviznih računih banke v tujini ali v državi.

Programska podpora omogoča:

  • vodenje deviznih računov drugih bank;
  • prilivi / odlivi z / na račun banke;
  • evidenca prispelih SWIFT zapisov;
  • konvertiranje deviz med valutami;
  • obveščanje o opravljenem prometu na računu z MT950;
  • odobritev dovoljenega negativnega stanja in vzpostavitev povezave z limiti na kreditnem modulu (na ta način podprte vse funkcionalnosti limitov: obrestovanje, stroški vodenja limita, obveščanje…).