LORO računi

Vođenje i praćenje prometa na deviznim računima banke u inozemstvu ili u zemlji.

Programska potpora omogućava:

  • vođenje deviznih računa drugih banaka,
  • priljevi/ odljevi sa / na račun banke,
  • evidencija prispjelih SWIFT zapisa,
  • konvertiranje deviza između valuta,
  • obavještavanje o izvršenom prometu na računu s MT950,
  • edobrenje dozvoljenog negativnog stanja i kreiranje veze s limitima na kreditnom modulu (na ta način poduprte su sve funkcionalnosti limita: obračun kamata, troškovi vođenja limita, obavještavanje…).