Vrijednosni papiri

Produkt Vrijednosni papiri podupire poslovanje s izdanim vrijednosnim papirima kod različnih izdavatelja i papirima koji kotiraju na burzi, sukladno s međunarodnim standardima računovodstvenog izvještavanja za vlastiti portfelj banke.Poduprto je i vođenje papira koje je izdala banka.