Lastni vrednostni papirji

Modul lastni vrednostni papirji je namenjen vodenju papirjev, ki jih je izdala banka. Podprte so obveznice, potrdila o vlogi – CD in delnice. Papirji so lahko nominirani v domači valuti, z valutno klavzulo ali v tuji valuti.

Modul sestavljajo osnovne obdelave:

  • otvoritev kupca s papirjem,
  • vnos matičnih podatkov kupca in papirja,
  • prodaja papirja kupcu,
  • prenos lastništva med kupci,
  • mesečno razmejevanje obresti in diskonta,
  • unovčenje kuponov,
  • nakazilo dividende,
  • banka vnese izdan papir v modul vrednostni papirji za portfelj banke,
  • modul se vključuje v razna poročilih.