Vrijednosni papiri

Praćenje trgovanja s izdanim dužničkim i vlasničkim VP kod različitih izdavatelja i papiri koji kotiraju na burzi za vlastiti portfelj banke. Praćenje kapitalnih ulaganja poduzeća.

Programska potpora omogućava:

 • kratkoročni i dugoročni dužničke i vlasnički papiri,
 • nominacija,
 • u domaćoj valuti,
 • u stranoj valuti,
 • uz valutnu klauzulu,
 • vođenje zaliha,
 • prema prosječnoj cijeni,
 • prema metodi FIFO,
 • portfelj banke,
 • tržni (trading),
 • raspoloživ za prodaju (available for sale),
 • u posjesti do dospjelosti (held to maturity),
 • vrednovanje na tržnu cijenu,
 • neto učinak,
 • osnovni konto / konto prevrednovanog ispravka,
 • PPK konto je uvijek jednak 0 prilikom prodaje zalihe ili pri unovčenju cjelokupne glavnice,
 • analitični konto / konto prevrednovanog ispravka,
 • dodatno oslabljenje u HTM portfelju,
 • izvještavanje nadzornim institucijama (ATVP).