Akreditivi

Dokumentarni akreditiv (loro in nostro) je varen plačilni instrument in instrument zavarovanja plačila. Pomeni obvezo banke, da bo plačala prodajalcu pravočasno predložitev pravilnih, v akreditivu navedenih dokumentov.
Akreditiv je primeren za uporabo tako v domačem kot v čezmejnem in mednarodnem plačilnem prometu.