Akreditivi

Dokumentarni akreditiv (loro i nostro) je siguran platni instrument kao i instrument osiguranja plaćanja. Predstavlja obvezu banke, da će prodavaču platiti pravovremeno predložena, ispravna, u akreditivu navedena dokumenta.
Akreditiv je primjeran za upotrebu u domaćem kao i u međunarodnom platnom prometu.