Čeki

Ček je enostaven in dokaj poceni plačilni instrument za plačilo blaga ali storitev. Posredovanje tujega čeka tuji banki po najhitrejši poti in po prejemu kritja odobri račun upravičenca. Podpora za vodenje čekov poslanih na unovčenje.

Programska podpora omogoča:

  • omogočen vnos osnovnih podatkov o čeku,
  • knjiženje izvenbilančne evidence, izvenbilančno zapiranje čeka se izvede ročno,
  • omogočeno zvišanje ali znižanje odprtega dela izvenbilance,
  • omogočen obračun in knjiženje provizije po tarifah za čeke. Terjatev se vzpostavi do komitenta, ki je dostavil ček, z možnostjo izpisa računa. Terjatev se nadalje vodi v splošnem modulu za vodenje terjatev,
  • omogočen vpogled v promet kritja po posameznem loro inkasu,
  • vnos prometa po čeku poslanem na unovčenje,
  • omogočen vpogled v trenutno stanje in promet,
  • ob prilivu iz naslova čeka poslanega na unovčenje se izdela običajen prilivni nalog.