Čekovi

Ček je jednostavan i dosta jeftin platni instrument za plaćanje robe i usluga. Prosljeđivanje stranog čeka inozemnoj banci najbržim putem i nakon primanja pokrića odobrenje računa korisnika. Potpora vođenju čekova poslanih na unovčavanje.

Programska potpora omogućava:

  • unos osnovnih podataka o čeku,
  • knjiženje vanbilančne evidencije, vanbilančno zatvaranje čeka izvodi se ručno,
  • omogućeno povećanje ili sniženje otvorenog djela vanbilance,
  • omogućen obračun i knjiženje provizije po tarifama za čekove. Potraživanje se uspostavi do komitenta, koji je ček dostavio uz mogućnost ispisa fakture. Potraživanje se dalje vodi u modulu za izvođenje potraživanja,
  • uvid u promet pokrića po pojedinom loro inkasu,
  • unos prometa po čeku poslanom na unovčavanje,
  • omogućen uvid u trenutno stanje i promet,
  • prilikom priljeva iz naslova čeka poslanog na unovčavanje izradi se običan nalog za priljeve.