Garancije

Garancijsko poslovanje predstavljajo garancije v domači valuti, z valutno klavzulo in devizne garancije za zavarovanje poslov, pri čemer je osnova za izdajo garancije določen posel. Podpora pravnim poslom, ki je zaveza banke in s katero prevzame do upravičenca garancije, da bo poravnana obveznost, če tretja oseba ob zapadlosti ne bo izpolnila obveznosti določenih v garanciji pod določenimi pogoji.

Podpora garanciji/zavezi banke za zavarovanje pravnih poslov v domači ali tuji valuti, ki predstavljajo zavezo banke do upravičenca garancije, da bo poravnana obveznost, če tretja oseba ob zapadlosti garancije ne bo izpolnila obveznosti, določenih v garancijski pogodbi.

Programska podpora omogoča:

V okviru modula je podprto še: