Garancije

Garancijsko poslovanje predstavljaju garancije u domicilnoj valuti i devizne garancije za osiguravanje pravnih poslova. Osnova za izdavanje garancije je određen pravni posao za koji se banka obavezuje da će korisniku garancije podmiriti račun ako treća osoba neće ispuniti obaveze, određene u garancijskom ugovoru.

Potpora garanciji/obavezi banke za osiguranje pravnih poslova u domaćoj ili stranoj valuti, koja predstavljaju obavezu banke sa kojom preuzima, prema korisniku garancije da će biti podmirena obveznost ako treća osoba do dospjelosti neće ispuniti obveznosti određenih u garanciji prema određenim uvjetima.

Programska potpora omogućava:

U sklopu modula poduprta su još: