LORO inkasi

Modul je namenjen vodenju in spremljanju dokumentov, ki so jih druge banke poslale na unovčenje v našo banko. Modul podpira tako inkase v domači kot tuji valuti.

Programska podpora omogoča:

  • evidenca dokumentov prejetih na inkaso (MT410),
  • zagotavljanje potrebnega kritja za odliv po inkasu z možnostjo direktne bremenitve TRR,
  • odliv po inkasu (MT400, MT202),
  • obračun provizij in stroškov z možnostjo razmejevanja,
  • razpored sredstev (plačilo provizij, vračilo preveč vplačanega kritja),
  • izpis obračunov za provizije in stroške, pregledi prometa in stanja po inkasih.