NOSTRO inkasi

Modul je namenjen vodenju in spremljanju dokumentov poslanih na unovčenje. Modul podpira tako inkase v domači kot tuji valuti.

Programska podpora omogoča:

  • evidenca dokumentov poslanih na inkaso,
  • obračun provizij in stroškov z možnostjo razmejevanja,
  • razpored sredstev (plačilo provizij in stroškov).