Elektronsko bankarstvo

Elektronsko bankarstvo predstavlja jednog između dostupnih kanala do bankarskih produkata.  
Elektronsko bankarstvo omogućava poduzeću i poduzetniku udobno pružanje bankarskih usluga sa željene lokacije.
Za djelovanje, korisnicima nije potrebno posebno namještanje. Aplikacija djeluje u većini browser-a

Programska potpora omogućava

 • pristup certifikatima i zaporkama ili korisničkim imenom, zaporkom i generiranim tokenom slanim na GSM, moguća različita prava korištenja,
 • pogled u stanje, promet i podatke o računu, traženje po prometu, ispis prometa u Excel,
 • pogled u izvatke i ispis i prijenos u različitim formatima (ISO XML, PDF),
 • pogled u blokade na računu,
 • pogled u online autorizacije platnih kartica,
 • pregled kreditnih kartica i promet na njima,
 • pregled i sklapanje depozita,
 • pregled kredita,
 • unos platnih naloga,
 • prijenos paketa (ISO XML) (obični, masovni);
 • devizno poslovanje:
  • plaćanje u stranim valutama,
  • mjenjačnica,
  • unos akreditiva,
 • SEPA direktna plaćanja (SDD)
  • prijenos paketa SDD i pregledi
  • pregled SDD za plaćanja,
 • autorizacija transakcija:
  • elektronskim potpisom,
  • SMS tokenom putem korisničkih postavka iznosa naloga ili dnevnog iznosa naloga,
  • 4-oči,
 • obavještavanje na email ili GSM:
  • stanje i promet na zahtjev,
  • kod događaja (priljev, odljev, istek limita, depozita, prijem e-računa, pristup u EB, pogrešna zaporka,…),
  • periodično (stanje, obrađeni nalozi na dan,…),
 • poslovanje e-računima,
  • prijem e-računa, plaćanje e-računa, prijave i odjave,
  • izdavanje e-računa, primanje e-prijava, unos izjave izdavača e-računa,
 • naručivanje potvrda o plaćanju,
 • komunikacija sa bankom,
 • administracija korisnika.