Blagovne opcije i blagovne zamijene

Robna opcija (commodity option) daje kupcu pravo ali ne obavezu kupnje ili prodaje određen robe u određenoj valuti na točno određen dan po unaprijed određenoj izvršnoj cijeni. Poravnava je uvijek samo novčana i nikada fizička. Kupac robne opcije si s time fiksira cijeno.

Za sklapanje opcije kupac plača premiju cijena koje je ovisna od odabrane izvršne cijene, odabrane životnog vijeka opcije i tržne povodljivosti cijene robe.

Osnovni tipovi opcija su sljedeći:

  • CALL opcija daje kupcu pravico ali ne obavezu kupnje određene robe po izvršnoj cijeni. Ako je tekuća cijena kod dospijeća veća od izvršne cijene, onda će kupac opciju koristiti.
  • PUT opcija daje kupcu pravico ali ne obavezu prodaju određene robe po izvršnoj cijeni. Ako je tekuća cijena kod dospijeća manja od izvršne cijene, onda će kupac opciju koristiti.
  • COLLAR sastavljena iz kupnje CALL opcije i prodaje PUT opcije – u pravilu bez premije.

Tekuća cijena se odredi na određeni dan (europski stil) ili na osnovi prosječne cijene u određenom razdoblju (azijski stil).
Slično kao kod robne zamijene može i opcija imati više obračunatih razdoblja i posljedično više datuma poravnava.

Programska potpora omogućava:

  • sklapanje poslova s bankama i pravnim osobama,
  • generiranje planova obračuna i uplata na osnovi unesenih parametra,
  • automatsko knjiženje poslovnih događaja (osim vrednovanja po poštenoj vrijednosti) u sklopu dnevne obrade,
  • za posle s bankama je poduprto poravnava s neposrednim knjiženjem u promet kontokorenta.