FRA – dogovor o terminski obrestni meri

Dogovor o terminski obrestni meri je dogovor med strankama, ki zagotavlja dogovorjeno terminsko obrestno mero za najem oziroma plasma določenega, hipotetičnega zneska sredstev za določeno časovno obdobje v prihodnosti. Dogovor o terminski obrestni meri ne vključuje dejanskega najemanja ali plasiranja določene količine denarja na denarnem trgu. Je samo dogovor o vnaprej določenih obrestnih merah.

Programska podpora omogoča:

  • sklepanje poslov z bankami ali pravnimi osebami,
  • podprta izdelava MT340 ter MT341 sporočil,
  • avtorizacija matičnih podatkov (možnost kontrole štirih oči),
  • poravnava podprta z neposrednim knjiženje v promet kontokorenta (premija in izvršitev) preko domačega plačilnega prometa; za ostale primere je omogočeno zapiranje terjatev in obveznosti s knjiženjem na/iz prehodnega računa,
  • knjiženje tečajnih razlik za posle v tuji valuti in posle z devizno klavzulo,
  • mesečno vrednotenje po pošteni ceni se izvaja izven Hibis-a – v slednjega se vnašajo le vrednosti vrednotenja,
  • izračun poravnalnega zneska na diskontirani ali navaden način,
  • samodejno knjiženje poslovnih dogodkov v sklopu dnevne obdelave.