FRA – dogovor o terminskoj kamatnoj stopi

Dogovor o terminskoj kamatnoj stopi je dogovor između stranaka koji osigurava dogovorenu terminsku kamatnu stopu za najam odnosno plasman određenog, hipotetičnog iznosa sredstava za određeni vremenski period u budućnosti. Dogovor o terminskoj kamatnoj stopi ne uključuje stvarno iznajmljivanje ili plasiranje određene količine novca na novčanom tržištu. To je samo dogovor o unaprijed određenim kamatnim stopama.

Programska potpora omogućava:

  • sklapanje poslova s bankama i pravnim osobama,
  • poduprta izrada MT340 te MT341 poruka,
  • autorizacija matičnih podataka (mogućnost kontrole 4 oka),
  • poravnava poduprta neposrednim knjiženjem u promet kontokorenta (premija i izvršenje) preko domaćeg platnog prometa; za ostale primjere omogućeno je zatvaranje potraživanja i obveznosti knjiženjem na/iz prelaznog konta,
  • knjiženje tečajnih razlika za poslove u stranoj valuti i poslove us deviznu klauzulu,
  • mjesečno vrednovanje prema poštenoj cijeni izvodi se izvan HIBIS-a – u HIBIS unosi se samo vrijednosti procjene,
  • izračun neto iznosa za podmirenje na diskontirani ili obični način,
  • automatsko knjiženje poslovnih događaja u sklopu dnevne obrade.