Swaption

Modul je nadgradnja modula kamatnih zamjena (održava funkcionalnosti modula u odnosu na unos i upotrebu amortizacijskog plana).

Programska potpora omogućava:

 • kupnju ili prodaju opcije,
 • tip swaption-a: Call ili Put,
 • sklapanje poslova s bankama ili pravnim osobama,
 • unos i knjiženje premije za sklapanje posla,
 • unos i autorizacija izvedbe (mogućnost kontrole 4 oka),
 • autorizacija matičnih podataka (mogućnost kontrole 4 oka),
 • poravnava poduprta neposrednim knjiženjem u promet kontokorenta (premija i izvršenje) preko domaćeg platnog prometa; za ostale primjere omogućeno je zatvaranje potraživanja i obveznosti knjiženjem na/iz prelaznog konta,
 • knjiženje tečajnih razlika za poslove u stranoj valuti i poslove uz deviznu klauzulu,
 • mjesečno vrednovanje prema poštenoj cijeni izvodi se izvan HIBIS-a – u HIBIS se unose samo vrijednosti procjene,
 • izračun neto iznosa za podmirenje na diskontirani ili obični način,
 • automatsko knjiženje poslovnih događaja u sklopu dnevne obrade.