Eksotične opcije – FX opcije

Nakup ali prodaja pravice za nakup ali prodajo določenega zneska tuje valute po določenem tečaju.

Eksotične valutne opcije so opcije, ki se razlikujejo od klasičnih valutnih opcij v načinu izračuna in/ali na kakšen način ter kdaj kupec opcije prejme določeno izplačilo; lastnosti so določene pri posameznem tipu/vrsti opcije.

V programskem modulu je podprto vodenje naslednjih vrst eksotičnih valutnih opcij:

 • one touch binarna opcija,
 • double one touch binarna opcija,
 • no touch opcija,
 • double no touch opcija,
 • european digital opcija,
 • european range bet.

Opcije imajo lahko ameriški ali evropski stil poravnave, kjer slednje pride v poštev.

Za zgoraj naštete tipe so podprte naslednje bariere (odvisno od tipa opcije):

 • knock in,
 • knock out,
 • double knock out,
 • euro knock in.

Ostale funkcionalnosti:

 • sklepanje poslov z bankami in pravnimi osebami,
 • samodejno knjiženje poslovnih dogodkov v sklopu dnevne obdelave,
 • avtorizacija matičnih podatkov (možnost kontrole štirih oči),
 • poravnava podprta z neposrednim knjiženje v promet kontokorenta (premija in izvršitev) preko domačega plačilnega prometa; za ostale primere je omogočeno zapiranje terjatev in obveznosti s knjiženjem na/iz prehodnega računa,
 • mesečno vrednotenje po pošteni ceni se izvaja izven Hibis-a – v slednjega se vnašajo le vrednosti vrednotenja,
 • izračun vrednotenja s Hedge Accountingom,
 • knjiženje tečajnih razlik.