Kamatne opcije

Osiguranja od kamatnog rizika kupovinom prava.
Kamatna opcija štiti korisnika kredita od porasta kamatnih stopa iznad razine izvršne kamatne stope.

Poduprti su sljedeći tipovi kamatnih opcija:

 • cap (kapica),
 • floor (dno),
 • collar (okovratnik).

Programska potpora omogućava:

 • sklapanje poslova s bankama i pravnim osobama,
 • autorizacija matičnih podataka (mogućnost kontrole 4 očiju),
 • automatsko knjiženje poslovnih događaja u sklopu dnevne obrade,
 • kreiranje poruka MT360 te MT362 – automatsko, u okviru dnevne obrade (poslovi s bankama),
 • mogućnost vođenja varijabilnih/referentnih kamatnih stopa na pojedinačnom poslu, odnosno uporaba zajedničkog HIBIS šifarnika,
 • automatsko kreiranje amortizacijskog plana na osnovu unesenih parametara,
 • ručni ispravci amortizacijskog plana,
 • knjiženje učinka (poštena vrijednost) programom za ručno knjiženje,
 • knjiženje tečajnih razlika za poslove u stranoj valuti i poslove uz deviznu klauzulu,
 • obavještavanje putem elektronske pošte o fiksaciji kamate stope te dospjelosti kamatnog razdoblja.