Valutne opcije – FX opcije

Nakup ali prodaja pravice za nakup ali prodajo določenega zneska tuje valute po določenem tečaju.

Programska opreme omogoča:

 • vodenje ameriških in evropskih navadnih »vanilla« valutnih opcij,
 • valutnih opcij s sledečimi tipi barier:
  • knock out,
  • knock in,
  • double knock out,
  • double knock in,
  • knock in & knock out,
  • european knock out,
  • european knock in.
 • podprta odprta izdelava MT305 (navadne), MT306 (barierne), MT300, MT202,
 • sklepanje poslov z bankami in pravnimi osebami,
 • avtorizacija (možnost kontrole štirih oči),
 • samodejno knjiženje poslovnih dogodkov v sklopu dnevne obdelave,
 • mesečno vrednotenje po pošteni ceni se izvaja izven Hibis-a – v slednjega se vnašajo le vrednosti vrednotenja,
 • poravnava podprta z neposrednim knjiženje v promet kontokorenta (premija in izvršitev) preko domačega plačilnega prometa; za ostale primere je omogočeno zapiranje terjatev in obveznosti s knjiženjem na/iz prehodnega računa,
 • knjiženje tečajnih razlik.