Valutne opcije – FX opcije

Kupnja ili prodaja prava za kupnju ili prodaju određenih iznosa strane valute prema određenom tečaju.

Programska potpora omogućava:

 • vođenje američkih i evropskih običnih »vanilla« valutnih opcija,
 • valutnih opcija sa sljedećim vrstama barijera:
  • knock out,
  • knock in,
  • double knock out,
  • double knock in,
  • knock i & knock out,
  • european knock out,
  • european knock in.
 • poduprta otvorena izrada MT305 (obične),MT306 (barierne), MT300, MT202,
 • sklapanje poslova s bankama i pravnim osobama,
 • autorizacija (mogućnost kontrole 4 oka),
 • automatsko knjiženje poslovnih događaja u sklopu dnevne obrade,
 • mjesečna evaluacija prema poštenoj cijeni izvodi se izvan HIBIS-a u kojeg se unose samo vrijednosti evaluacije,
 • poravnanje poduprto neposrednim knjiženjem u promet kontokorenta (premija i izvršenje) preko domaćeg platnog prometa; za ostale primjere je omogućeno zatvaranje potraživanja i obaveza s knjiženjem na/iz prelaznog računa,
 • knjiženje tečajnih razlika.