Valutna (devizna) razmjena (FX SWAP) sa strankom

Valutni SWAP poslovi sa strankom – Devizna zamjena je zavezujući dogovor između banke i stranke o istovremenoj kupnji odnosno prodaji određenog iznosa određene valute i istovremenoj terminskoj prodaji odnosno kupnji istog iznosa iste valute. Zamjena (SWAP) je dogovor između stranaka da zamjene dva načina financijske realizacije za određeno vremensko razdoblje.

Programska potpora omogućava:

 • potporu domaće i strane valute,
 • potporu sa platnom sustavu,
 • omogućena je autorizacija s više parova očiju, pretipkavanjem,
 • automatska obrada naloga do dospjelosti posla,
 • dnevna ili mjesečna evaluacija,
 • pregled svih naloga i ispisi prema različitim kriterijima,
 • pregled otvorenih potraživanja,
 • automatsku obradu prilikom sklapanja FX posla,
 • izradu određenih SWIFT poruka kod međubankarskih poslova,
 • knjiženje vanbilance,
 • automatsku obradu uz trajanje FX posla,
 • dnevna ili mjesečna evaluacija prema MSRI, storniranje evaluacije prema MSRI,
 • razgraničavanje efekta prema MSRI ili referentnom tečaju ECB,
 • automatsku obradu prilikom dospijeća FX posla,
 • zatvaranje vanbilančnih uknjiženja,
 • bilančne uknjižbe kupljene valute,
 • bilančne uknjižbe prodane valute.