Komisijsko poslovanje

Programski sklop za vodenje komisijskih kreditov predstavlja za banko nevtralni bančni posel, ker banka v imenu in za račun komisionarja/mandatarja, plasira njegova sredstva končnim uporabnikom in za te usluge zaračunava provizijo.

Krediti fizičnim osebam se vodijo zgolj evidenčno preko komisijskih kontov, denarni tok pa gre preko depozitnega računa, ki ga ima komisionar/mandatar pri banki.  Vsako nakazilo kredita in vračilo anuitete se evidentira na dva načina:

 • na samem kreditu v obliki knjižb v komisijski bilanci (na komisijskih kontih),
 • na depozitnem računu posrednika kot zmanjšanje oz. povečanje stanja depozita.

Za vsak komisijski posel se vse akcije, vezane za obračun obresti, nadomestil… odvijajo enako, kot pri bilančnih kreditih, z razliko, da se ne izkazuje prihodek od obresti, ampak se terjatev za obresti, v trenutku plačila, posreduje komisionarju/mandatarju.

Programska podpora omogoča:

 • vnos matičnih podatkov,
 • spremembe matičnih podatkov,
 • parametrizacija (VPO, SNA, knjiženja, stroška…),
 • vplačilo sredstev mandatarja in knjiženje depozita,
 • izplačilo depozita,
 • redni in navidezni obračun obresti,
 • obračun tečajnih razlik,
 • pregled vplačil in izplačil depozita,
 • pregled komisijskih kreditov v okviru mandatnega depozita,
 • vodenje / knjiženje u ločeni t.i. mandatni bilanci,
 • avtomatsko posredovanje vplačil glavnic/kreditnih sredstev komisijskih kreditov komisionarju (povezovanje z depozitom mandatarja),
 • izpisi komisionarju o izvršenih obračunih,
 • pregled prometa v mandatni bilanci,
 • pregled po kontih v mandatni bilanci,
 • regled vplačil in izplačil za komisijske kredite,
 • vnos osnovnih podatkov – nova partija za obračun nadomestil,
 • obračun in knjiženje nadomestil na partiji nadomestil,
 • povezovanje obračuna nadomestila z depozitom komisionarja,
 • izpis bremenitev za nadomestila.