Okvirni limiti

Kratkoročni kredit pravnim osebam, ki omogoča zadolževanju v okviru odobrenih sredstev. Uporablja se tudi kot kritje za akreditiv.
Podpora omogoča vnos okvirnega limita zadolževanja za partnerja v domicilni valuti in z valutno klavzulo.

Poleg funkcionalnosti za kredite, programska podpora omogoča še:

  • možnost definiranja, kateri produkti se lahko vključujejo v limit,
  • bilančno (stroški) in izvenbilančno knjiženje (odprti limit),
  • obračuni stroškov, obresti,
  • slabitve partij,
  • razmejitve stroškov,
  • povezava z modulom zavarovanj.