Subvencije

Podpora vodenju terjatev do subvencionerjev.
Modul omogoča:

 • vodenje subvencij, kjer se subvencionerjem pošiljajo fakture za znesek subvencije,
 • vodenje subvencij, ki se odbijajo od zneska nakazila,
 • vodenje subvencij s periodičnim obračunavanjem / plačevanjem subvencij.

Poleg obstoječe podpore za kreditno poslovanje je v tem modulu podprto še:

 • določanje kvote ali zneska subvencije na nivoju posameznega subvencionarja, ki se kontrolira in zmanjšuje z vnosom nove subvencije na novi pogodbi,
 • določanje načina plačila subvencij,
 • vnos krovnega subvencionarja, posrednika in sekundarnega posrednika,
 • avtomatska izdelava plana subvencioniranih, razmejenih obresti,
 • avtomatsko kreiranje plana subvencij,
 • diskontiranje plačila obresti in obrestne mere,
 • plačilo subvencioniranih obresti s trajnikom –  na osnovi depozita na odpoklic,
 • obračunavanje zamudnih terjatev do subvencionarja,
 • periodično (mesečno, trimesečno…) plačevanje subvencij,
 • možnost prekinitve subvencioniranja,
 • podpora za slabitve partij.