Odkup terjatev

Faktoring in Odkup terjatev je finančna storitev, ki pri prodaji z odloženim rokom plačila omogoča financiranje poslovanja, upravljanje terjatev in zaščito pred riziki.