Factoring u domicilnoj valuti

Modul je namijenjen izvedbi factoringa i vođenju otkupljenih potraživanja u domicilnoj valuti.

Programska potpora omogućava:

 • unos vodećih ugovora odstupnika,
 • na osnovu vodećih ugovora omogućen je unos parametara (limita) dužnika,
 • unos aneksa vodećih ugovora i limita dužnika,
 • autorizaciju parametara, aneksa i otkupa s pretipkavanjem ili bez,
 • raspored sredstava (poravnavanje provizija i troškova, zadržavanje rezerviranih sredstava, doznaka odstupniku),
 • obračun redovnih i zateznih kamata (potraživanja za kamatu poravnaju se iz rezerviranih sredstava),
 • zatvaranje otvorenih potraživanja odstupnika ili dužnika,
 • slabljenje potraživanja u odnosu na bonitetni razred dužnika,
 • preklasifikacija potraživanja,
 • nakon zatvaranja svih potraživanja u paketu faktura omogućeno je vraćanje rezerviranih sredstava,
 • postupak opominjanja,
 • pregled otvorenih potraživanja na dan,
 • pregledi i ispisi otkupljenih potraživanja po odstupnicima i dužnicima,
 • kartica otkupa s pregledom po kontima,
 • uključivanje u izvješća na nivou banke.