Otkup potraživanja u domicilnoj valuti

Modul je namijenjen diskontnom otkupu i vođenju otkupljenih potraživanja u domicilnoj valuti.

Programska potpora omogućava:

 • otkup potraživanja s obračunom diskonta, provizije i poreza,
 • autorizaciju otkupa s pretipkavanjem ili bez,
 • ispis rekapitulacije elemenata otkupa (obračuna za pogodbo),
 • razgraničavanje diskonta prema pojedinačnim partijama,
 • razgraničavanje provizije prema ugovorima,
 • raspored uplaćenih sredstava (poravnava provizija, isplata odstupniku),
 • zatvaranje otkupljenih potraživanja (iz deviznog priljeva, terećenje deviznog računa,kompenzacija s novim otkupom),
 • slabljenje potraživanja u odnosu na bonitetni razred dužnika,
 • preklasifikacija potraživanja,
 • obračun zateznih kamata,
 • obračunavanje diskonta nakon zaključka ugovora i izrada dobropisa diskonta,
 • preknjiženje agencije, GZK odstupnika, GZK dužnika na nivou partije,
 • otpis potraživanja, otpis minimalnih iznosa,
 • obračun tečajnih razlika na nivou VPO,
 • pregled otvorenih potraživanja na dan,
 • pregledi i ispisi otkupljenih potraživanja po postocima i dužnicima,
 • kartica otkupa s pregledom po kontima,
 • uključivanje u izvješća na nivou banke.