Saldakonti kupcev

Produkt je računovodski programski paket za vodenje knjigovodskih evidenc. Za pokrivanje potreb na področju fakturiranja in saldakontov kupcev obsega module šifranti, fakturiranje, saldakonti kupcev, obračun DDV in obračun zamudnih obresti terjatev kupcev. Z bančnim sistemov je povezan na področju šifrantov (partnerji, pošte, kontni plan, poslovalnice, obračunska obdobja, denarne enote), stopenj zamudnih obresti in deviznih tečajev. Prav tako je zagotovljen avtomatski prenos prometa v glavno knjigo bančnega sistema.

Osnovne funkcionalnosti programa
– ŠIFRANTI: Namen šifrantov je, da se zagotovi standardizacija označevanja nosilcev podatkov, ki nastopajo pri evidentiranju prometa. (Splošni šifranti, skupni šifranti)
– Fakturiranje – Sklop programov za pripravo in izpis faktur ter prenos v saldakonte:
– vnos faktur;
– priprava faktur za prenos v saldakonte;
– potrjevanje dobropisov;
– pregled prodaje po dokumentih;
– urejanje šifranta klavzul;
– izpis knjige izdanih računov;
– saldakonti kupcev – Skupina programov za vodenje pomožne knjige saldakontov kupcev. Modul je samostojen, povezan pa je s fakturiranjem preko prenosa faktur v saldakonte in z glavno knjigo s prenosom prometa v glavno knjigo. Če je zagotovljen prenos faktur, potem se v tem moduli knjižijo samo poravnave in druge knjižbe, drugače pa je možno evidentirati tudi ročno vse terjatve do kupcev.
– knjiženje saldakontov kupcev;
– prenos faktur v saldakonte;
– knjiženje prejetih plačil;
– pregled dokumentov kupcev;
– popravljanje splošnih podatkov;
– izpisi saldakontov kupcev;
– knjiženje deviznih saldakontov kupcev;
– pregled deviznih dokumentov kupcev;
– tolarska uskladitev deviznih terjatev;
– izpisi deviznih saldakontov kupcev;
– obračun DDV – Obračun DDV se izvaja iz baze podatkov izdanih faktur, in ne iz saldakontov kupcev. Dokumenti terjatev do kupcev knjiženi direktno v saldakonte, ne bodo zajeti v obračunu DDV;
– šifrant davkov;
– priprava davčne knjige izdanih računov;
– izpisi davka na dodano vrednost;
– zamudne obresti – Obračun zakonskih zamudnih obresti terjatev do kupcev za knjižene postavke v saldakontih kupcev. Dva načina obračuna. Prvi je ročni po posameznem partnerju z možnostjo simulacije in drugi paketni za masovni obračun na vseh knjiženih terjatvah:
– vnos obrestnih mer;
– obračun zamudnih obresti partnerja;
– paketni obračun zamudnih obresti;
– pregled in izpis obračunov;
– brisanje obračunov;
– knjiženje obračunov;
– glavna knjiga – Analitični promet saldakontov se v glavno knjigo prenaša po principu paketnega prenosa, kjer se pripravi zbir vsega neprenesenega prometa do vnesenega datuma v obliki temeljnice za GK. Vsak paket dobi svojo številko. Za vsak paket je možno izpisati kontrolnik. Paket se lahko pred knjiženjem briše in ponovno pripravi. S knjiženjem se paket prenese v glavno knjigo. Sprememba vsebine paketa po knjiženju ni možna.
Če so instalirani tudi saldakonti dobaviteljev, je ta del povezave z glavno knjigo skupen za celotne saldakonte, le prenos se izvaja za vsako pomožno knjigo posebej.
– knjiženje prometa v KG;
– izpis analitične kontne kartice;
– izpis kontrolnika prenosa prometa v GK – Hibis;