Saldakonti kupaca

Produkt je računovodstveni programski paket za vođenje knjigovodstvenih evidencija. Za pokrivanje potreba na području fakturiranja i saldakonta kupaca obuhvaća module šifranti, fakturiranje, saldakonti kupaca, obračun PDV i obračun zateznih kamata potraživanja kupaca. Sa bankovnim sustavom povezan je na području šifranata (partneri, pošte, kontni plan, poslovnice, obračunska razdoblja, novčane jedinice), stupnjevi zateznih kamata i deviznih tečaja. Isto tako osiguran je  automatski prijenos prometa u glavnu knjigu bakarskog sustava.

Osnovne funkcionalnosti programa
– ŠIFRANTI: Namjena šifranata je omogućavanje standardizacije označavanja nositelja podataka koji djeluju kod evidentiranja prometa. (Općeniti šifranti, skupni (zajednički) šifranti)
– Fakturiranje – Sklop programa za pripremu i ispis faktura te prijenos u saldakonte:
– unos faktura;
– priprema faktura za prijenos u saldakonte;
– potvrđivanje dobropisa;
– pregled prodaje po dokumentima;
– uređenje šifranta klauzula;
– ispis knjige izdanih računa;
– saldakonti kupaca – Skupina programa za vođenje pomoćne knjige saldakonta kupaca. Modul je samostalan, a povezan je s fakturiranjem preko prijenosa faktura u saldakonte i s glavnom knjigom s prijenosom prometa u glavno knjigu. Ako je osiguran prijenos faktura, onda se u tom modulu knjiže samo poravnavanja i druga knjiženja, inače je moguće evidentirati i ručno sva potraživanja do kupaca.
– knjiženje saldakonta kupaca;
– prijenos faktura u saldakonte;
– knjiženje primljenih plaćanja;
– pregled dokumenata kupaca;
– popravljanje općih podataka;
– ispisi saldakonta kupaca;
– knjiženje deviznih saldakonta kupaca;
– pregled deviznih dokumenata kupaca;
– usklađenje deviznih potraživanja s domaćom valutom;
– ispisi deviznih saldakonta kupaca;
– obračun PDV – Obračun PDV izvodi se iz baze podataka izdanih faktura, a ne iz saldakonta kupaca. Dokumenti potraživanja do kupaca knjiženi direktno u saldakonte, neće biti obuhvaćeni u obračunu PDV;
– šifrant poreza;
– priprema porezne knjige izdanih računa;
– ispisi poreza na dodanu vrijednost;
– zatezne kamate – Obračun zakonskih zateznih kamata potraživanja do kupaca za knjižene postavke u saldakontima kupaca. Dva načina obračuna. Prvi je ručni po pojedinačnom partneru s mogućnošću simulacije te drugi paketni za masovni obračun na svim knjiženim potraživanjima:
– unos kamatnih stopa;
– obračun zateznih kamata partnera;
– paketni obračun zateznih kamata;
– pregled i ispis obračuna;
– brisanje obračuna;
– knjiženje obračuna;
– glavna knjiga – Analitički promet saldakonta u glavnu knjigu se prenosi po principu paketnog prijenosa, gdje se pripremi zbir cjelokupnog neprenesenoga prometa do unesenog datuma u oblici temeljnice za GK. Svaki paket dobiva svoj broj. Za svaki paket moguće je ispisati kontrolni ispis. Paket je moguće pred knjiženjem obrisati i ponovo pripremiti. S knjiženjem se paket prenosi u glavnu knjigu sa propisanim šiframa za vpo, akciju i namjenu.  Promjena sadržaja paketa nakon knjiženja nije moguća.
Ako su namješteni i saldakonti dobavljača, onda je taj dio povezivanja sa glavnom knjigom ukupan za cjelokupne saldakonte, samo se prijenos izvodi za svaku pomoćnu knjigu odvojeno.
– knjiženje prometa u GK;
– ispis analitičke konto kartice;
– ispis kontrolne liste prijenosa prometa u GK – HIBIS;