Transakcijski računi pravnih oseb

Transakcijski računi pravnih oseb so v skladu z veljavno slovensko zakonodajo edini računi, preko katerih lahko pravne osebe in samostojni podjetniki prejemajo in nakazujejo denarna sredstva v plačilnem prometu.

Programska podpora omogoča:

 • vodenje domače in tuje valute,
 • konverzija med valutami,
 • gotovinske in negotovinske transakcije,
 • čakalno vrsto nalogov,
 • izvrševanje SEPA nalogov,
 • kontrola vnosa nalogov,
 • SEPA množične prilive,
 • SEPA množična plačila,
 • vodenje odprtih terjatev,
 • limiti na računu,
 • prevzem podatkov nalogov iz datotek,
 • blokado partije,
 • spremembo namena partije,
 • podporo slabitvam (MSRP),
 • individualne obrestne mere,
 • opominjevalni postopek,
 • obračun obresti,
 • obračun stroškov vodenja računa,
 • izpiski po računu.

V povezavi z ostalimi Hibis moduli omogoča tudi ostale storitve:

 • kartično poslovanje (poslovne kartice),
 • trajne naloge,
 • direktne odobritve in bremenitve – SEPA DD modul,
 • elektronsko bančništvo,
 • realizacija izvršb (NODURS modul).