Depoziti pravnih oseb

Podpora varčevanju pravnih oseb, z enkratnim pologom denarja v domači valuti,z valutno klavzulo in tuji valuti, za določeno fiksno časovno obdobje.
Depozitno varčevanje je lahko: namensko, na odpoklic, depozit čez noč, vpogledni depozit.
Podprto je vodenje:

 • depozitov za določeno obdobje in depozitov na odpoklic,
 • OverNight depozitov – avtomatska povezava s TRR pravnih oseb,
 • depozitov s sukcesivnimi pologi in obročnimi odplačili.

Programska podpora omogoča:

 • vnos in spremembe matičnih podatkov za vodenje namenskih in nenamenskih depozitov,
 • avtorizacija vnosa in sprememb osnovnih podatkov depozita,
 • avtomatsko izpisovanje depozitnih pogodb / aneksov,
 • avtomatsko knjiženje poslovnih dogodkov,
 • dinamično določanje (sestava) obrestne mere depozita (fiksna, spremenljiva, pribitek…),
 • določanje ločenih računov in sklicev za vračila obresti in glavnice,
 • obročno vračanje / izplačevanje depozita,
 • avtomatski obračun rednih ali razmejenih obresti,
 • avtomatski obračun tečajnih razlik za posle v tuji valuti,
 • avtomatsko vračilo depozita preko plačilnega prometa ob zapadlosti,
 • avtomatsko nakazilo mesečnih obresti na račune komitentov,
 • avtomatsko ali ročno aneksiranje depozitnih pogodb.