Depoziti pravnih osoba

Potpora dugoročnoj i kratkoročnoj štednji (depozita) pravnih osoba s jednokratnim depozitom novčanih sredstava u domicilnoj valuti, uz valutnu klauzulu ili u devizi.
Poduprto je vođenje:

 • depozita za određeno vremensko razdoblje i depozita na opoziv,
 • OverNight depozita – automatsko povezivanje s računima pravnih osoba,
 • depozita sa sukcesivnim depozitima i obročnim otplatama.

Programska potpora omogućava:

 • unos i promjene matičnih podataka za vođenje namjenskih i nenamjenskih depozita,
 • autorizacija unosa i promjena osnovnih podataka depozita,
 • automatsko ispisivanje depozitnih ugovora / aneksa,
 • automatsko knjiženje poslovnih događaja,
 • dinamičko određivanje (struktura) kamatne stope depozita (fiksna, promjenljiva, dodatak…),
 • određivanje odvojenih računa i poziva na broj za vraćanje kamata i glavnice,
 • obročno vraćanje / isplata depozita,
 • automatski obračun redovnih ili razgraničenih kamata,
 • automatski obračun tečajnih razlika za poslove u stranoj valuti,
 • automatsko vraćanje depozita preko platnog prometa prilikom dospjela,
 • automatska doznaka mjesečnih kamata na račune komitenata,
 • automatsko ili ručno aneksiranje depozitnih ugovora.