Elektronsko bankarstvo

Elektronsko bankarstvo predstavlja jednog između dostupnih kanala do bankarskih produkata.  
Elektronsko bankarstvo omogućava poduzeću i poduzetniku udobno pružanje bankarskih usluga sa željene lokacije.
Za djelovanje, korisnicima nije potrebno posebno namještanje. Aplikacija djeluje u većini browser-a

Programska potpora omogućava:

 • pristup certifikatima i zaporkama ili korisničkim imenom, zaporkom i generiranim tokenom slanim na GSM, moguća različita prava korištenja,
 • pogled u stanje, promet i podatke o računu, traženje po prometu, ispis prometa u Excel,
 • pogled u izvatke i ispis u PDF,
 • pogled u blokade na računu,
 • pogled u online autorizacije platnih kartica,
 • pregled kreditnih kartica i promet na njima,
 • pregled i sklapanje depozita,
 • pregled kredita,
 • pregled štednji,
 • pregled trajnika,
 • unos platnih naloga, interni prenosi,
 • plaćanje u stranim valutama,
 • mjenjačnica,
 • autorizacija transakcija:
  • elektronskim potpisom,
  • SMS tokenom putem korisničkih postavka iznosa naloga ili dnevnog iznosa naloga,
 • obavještavanje na email ili GSS:
  • stanje i promet na zahtjev,
  • kod događaja (priljev, odljev, istek limita, depozita, prijem e-računa, pristup u EB, pogrešna zaporka,…),
  • periodično (stanje, obrađeni nalozi na dan,…),
 • poslovanje e-računima,
  • prijem e-računa, plaćanje e-računa, prijave i odjave,
 • komunikacija sa bankom,
 • administracija korisnika.