Obračunski center

V okviru obračunskega centra se knjižijo zbirne transakcije Hibis analitičnih modulov.

Programska podpora omogoča:

  • knjiženje akcije poravnav, npr. nadomestila za izvedbo trajnih nalogov,
  • bilateralni poboti kartičnega poslovanja …