Sefi

Programska podpora za vodenje pogodb o hrambah dragocenih predmetov komitentov in na podlagi nje nastalih obveznostih ter terjatev.
Programska podpora omogoča:

  • sklenitev pogodbe za izbrano kategorijo sefa,
  • obračun in plačilo kavcije in nadomestila,
  • vodenje statusov sefov,
  • obvestila imetnikom o poteku pogodbe,
  • prekinitev najemne pogodbe,
  • programske blokade pogodb in opominjevalni postopek ob neporavnanih obveznostih,
  • programsko podaljšanje pogodb.