Trezorsko in depotno poslovanje

Trezorsko poslovanje je programski paket, ki zagotavlja računalniško evidentiranje, vodenje in obdelave za vodenje trezorja poslovne banke in bančnih enot in s tem nadzor nad gotovino banke. V okviru istega modula je razvita tudi programska podpora depotnemu poslovanju, ki omogoča evidenco vrednostnih dokumentov in predmetov banke. Prav tako je v okviru trezorskega poslovanja podpora prevzemu datotek s podatki bankomatske porabe in njenemu knjiženju.

Programska podpora omogoča:

  • postavitev organizacijske strukture trezorjev banke,
  • knjiženje začetnega stanja trezorja in depoja,
  • knjiženje trezorskega in depotnega prometa v trezorjih banke,
  • dotacijo in odvod iz banke,
  • dotacija iz / v drugo agencijo,
  • priliv in odliv iz blagajne,
  • vnos apoenske sestave oziroma serijskih številk za depo,
  • sledenje dokumentu v celem krogotoku (izdaja na partiji ipd.),
  • vpogled v stanje trezorja, depoja,
  • iskanje lokacije dokumenta v depoju po serijski številki …